Kerstfeest, wat is de gnostische betekenis ervan?

Van oudsher wordt er in de winter al een feest gevierd om het wederom lengen van de dagen te vieren. Het feest vond dan ook plaats tijdens de donkerste ,kortste dagen. Het was een oppepper voor mensen. De winters waren koud en voedsel was maar mondjesmaat aanwezig. Dus om de moraal hoog te houden werd er een feest georganiseerd met lekker eten. Uiteraard lang niet zo uitbundig als nu het geval is. Het was een heidens feest. Het waren de Kelten die de zon aanbaden en offerden. In andere werelddelen werd er een kind bij verzonnen. Dit is als volgt te verklaren. Een kind staat voor een belofte, een nieuw leven, een nieuwe periode. Logisch dat dit in de winter werd gevierd, omdat je in de lente weer nieuwe groei en bloei mag verwachten in de natuur. Eigenlijk is het kerstverhaal uit de Bijbel dan ook een samenraapsel van allerlei stromingen door elkaar. Het verhaal op zich is helemaal niet origineel. Waarom het dan toch in de Bijbel staat, is om de mensen vooral in te prenten dat ze zondig zijn en verlossing nodig hebben. Het kind werd het kind van God genoemd, geboren uit de maagd Maria. De voorgaande zin is, als je het letterlijk leest, onzin van de bovenste plank. Maar wat is de gnostische betekenis van dit verhaal?

De beeldspraak van het kind, hebben we eigenlijk al uitgelegd. Het betekend een nieuw begin van iets. Wij gidsen gebruiken vaak beeldspraak om het een en ander duidelijk te maken. Dus we willen onze kijk op dit verhaal graag delen. De maagd Maria staat voor de ziel. Vaak gebruiken wij een vrouw als beeld voor ziel. Deze ziel bevalt dus van een kind. De ziel mag een nieuw begin maken. Maar pas nadat ze van God heeft gehoord dat ze een kind zou baren. Het cruciale punt is hier, dat de ziel dus in contact is met de Energie, die in de Bijbel God wordt genoemd. Je zou dus kunnen zeggen dat je nadat je kunt communiceren met de Energie, je een nieuwe start maakt met je zielenleven.

Maar, dan staat er dat er geen plaats is in de Herberg. Wat moeten we ons daar dan bij voorstellen? Dit is een hele mooie beeldspraak. Een herberg is een publieke plaats, waar allerlei mensen onderdak konden vinden in het verleden. Maar de ziel is er niet op haar plaats. Die verkiest de dieren boven de mensen. In het verhaal bevalt Maria in de stal, na meermaals bij andere mensen hulp te hebben gevraagd. Ten einde raad konden ze terecht ergens achteraf in een stal. Zou dit kunnen staan voor het zich niet thuisvoelen tussen de andere denkbeelden? Teneinde raad kom je dus terecht bij jezelf en de natuur om je heen. Je vind de antwoorden binnenin jezelf en in de natuur, in de stilte.

Als het kind dan geboren is, je ziel is weer in contact met de Energie, dan komen er drie koningen uit een ver land. En die brengen mooie kado’s mee. Hoe moeten we dat dan verklaren? De ziel wordt bezocht door drie verschillende Koningen. Drie verschillende energieën. De eigen gids, de gids van de zielengroep, de zogenaamde Lichtmeester, en tot slot de hoogste Energie, die van de Aartsengel. Tezamen vormen zij de Grote Energie God, of Allah. Het is maar hoe je het wil noemen. Deze Energieën nemen mooie kado’s mee. Mirre, wierrook en Olie. Allemaal middelen waaraan heling werd toegekend. Maar wij kunnen je vertellen dat alleen de Energie zelf voor heling kan zorgen. De ziel mag heling ontvangen van de Energie. En daarvoor kun je energiedragers gebruiken, maar het kan ook rechtstreeks. Vraag vanuit je hart om hulp, en de Energie laat je weten dat het ook voor jou beschikbaar is. Wij wensen jullie een hele gezellige winterperiode en geniet met volle teugen van samenzijn met je geliefden! Maar laat alsjeblieft los dat je een verlosser nodig zou hebben. Jouw ziel is een stukje van de Grote Energie. Het enige wat er beloofd wordt, is dat er na een moeilijke periode altijd weer zonneschijn komt. En dat mag je best vieren! Veel plezier allemaal. Mo

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *