Pinksteren, wat houdt dat in?

Vandaag willen we een boekje opendoen over de betekenis van Pinksteren. Vanuit het verhaal over Jezus zijn discipelen hebben we geleerd dat het ging over de vlam van God. De geest van God daalde neer op de discipelen, en zij begonnen in tongen te spreken. Voor de toehoorders was het wartaal, ze konden er geen chocola van maken. Ze begrepen niet waar deze mensen het over hadden. Ze werden beticht van dronkenschap…

Maar waar gaat het nu eigenlijk over?

Daarvoor moet je al met een andere blik gaan kijken naar het paasverhaal. In plaats van zich ter dood te laten veroordelen door de “wereld”, dus de maatschappij, volgde Jezus zijn ziel. ( De opstanding) Hij weigerde de toen geldende regels te volgen die de Joden hanteerden. Hij deed niet mee aan de waan van alledag, zou je kunnen zeggen.

Vervolgens kwam Hemelvaart, ook zo’n prachtig verhaal die meestal heel anders wordt uitgelegd dan dat wij het zouden uitleggen. Jezus vertrok echt niet op een wolk. Hoogstens ontsteeg Jezus zijn medemensen door zijn scherpe blik op de maatschappij en zijn eigen rol hierin. Hij was een meester in het brengen van de filosofie van de Essenen uit die tijd.

Door zijn eigen ontwikkeling, kreeg hij te maken met zijn ziel, het eigen stukje God dat in hem huist. Zijn eigen Goddelijke vlam.

Als je je op een gegeven moment zo bewust bent van deze energie, ga je je anders gedragen dan dat men van je gewend is. En doordat je hier zo vol van zit, vertel je als vanzelf graag hierover, omdat je dit een ander ook gunt.

Zo heeft Jezus natuurlijk vaak verteld aan mensen hoe hij over God, geloof en de wet dacht. Zo ook aan zijn discipelen. De energie van God voelde goed. De mannen hadden hun waarheid gevonden. En dan gebeurd er iets wonderlijks.

Als je namelijk wordt gegrepen door deze energie, laat deze je niet meer los. Deze energie nestelt zich in je, het zgn. Christus-bewustzijn. Zo ook bij de leerlingen van Jezus. Ze werden als het ware overgenomen door de Energie zelf, waardoor ze als vanzelf begonnen te vertellen. Het gebeuren hield hen zo bezig, dat ze niet anders konden. Ze voelden een drang om te vertellen over wat hen zo blij maakte en als een bevrijding voelde.

De toehoorders vonden dit maar vreemd. Ze begrepen niet echt waar deze mannen het over hadden. Zij hadden nog niet ondervonden hoe bevrijdend het kan zijn om alleen nog naar je eigen hart te luisteren. Niet meer naar de mening van andere mensen, niet meer naar religie, niet meer “moeten”. Maar mogen.

Dit mogen wij zelf ook gaan beleven. Ga op zoek naar je eigen identiteit, je eigen regels, je eigen Christus-bewustzijn. Vindt het Goddelijke in jezelf, en bevrijd jezelf.

Het is een doorgaand proces. Maar voor de Goddelijke Energie is het echt een peulenschil om jou te bevrijden van al dat “moeten”. Maar dan moet je het wel laten gebeuren.

Groeten, Mo en Ellen

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *